گروه ها
نفت، گاز و پتروشيمي (0)
سیلو ها (27)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (0)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
توليد نيرو (0)
مطالعات سیستم و انرژی (0)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
پروژه نیروگاه هریس
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرجدید سهند
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
نیروگاه برق آبی سد خداآفرین
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
مجتمع مسکونی 560 واحدی صدرای شیراز
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
اجرای عملیات ساختمانی طرح پروژه های توربین و کمپرس
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
احداث جاده معدن مس چهل کوره
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
احداث معدن مس چهل کوره
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
سیلوی هشتگرد
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
عملیات اجرای ساختمان های خط تولید طرح جایگزین 2 کا
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
فاز یک کارخانه سیمان منددشتی
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
کارخانه سیمان 3400 تنی گیلان سبز
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
برج خنک کننده نیروگاه مفتح همدان
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
عملیات ساختمانی برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی جند
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
نیروگاه بعثت پارس جنوبی عسلویه
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
عملیات ساختمانی برجهای خنک کن سیکل ترکیبی نیروگاه
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
مجتمع مسکونی سعادت آباد
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
ساخت سیلو بصورت EPC(شهر سراقب)
تاریخ شروع: تاریخ پایان:
ساخت سیلو بصورت EPC(شهر صرین)
تاریخ شروع: تاریخ پایان: