گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: عملیات اجرای ساختمان های خط تولید طرح جایگزین 2 کارخانه سیمان تهران
کارفرما: شرکت سیمان تهران
محل اجرا: تهران
شهر: تهران
توضیحات کامل :