گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: احداث معدن مس چهل کوره
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس
محل اجرا: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
توضیحات کامل :