گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: اجرای عملیات ساختمانی طرح پروژه های توربین و کمپرسورهای صنعتی توگا
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
محل اجرا: البرز
شهر: کرج
توضیحات کامل :