گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرجدید سهند
کارفرما: شرکت عمران شهرجدیدسهند
مشاور اصلی: کاوش راه
محل اجرا: آذربایجان شرقی
شهر: سهند
مبلغ قرارداد: 260میلیارد ریال
توضیحات کامل :