گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: پروژه نیروگاه هریس
کارفرما: تانا انرژی
مشاور اصلی: مسینان
محل اجرا: آذربایجان شرقی
شهر: هریس
توضیحات کامل :

 

  عنوان طرح : عمليات ساختماني نيروگاه سیکل ترکیبی هریس
  محل طرح : هریس
  زمان اجرای طرح : 1395 - 1398
  کارفرما : شرکت تانا انرژی
  مشاور طرح : شرکت مسینان
مشخصـــات طـــرح
 مشخصات اصلی : تعدادتوربین: 1 دستگاه          
        ظرفیت توربین : 500 مگا وات          
  احجام اصلی : قالب بندی : 54000 متر مربع قالب لغزنده: -        
        خاکبرداری: 82000 متر مکعب آرماتور بندی: 3700 تن      
        بتن ریزی : 26000 متر مکعب کارهای فلزی: 237 تن