گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها

گلخانه اتوماتیک فیروز آباد

  کارفرما: شرکت مهندسی پناه ساز ایران  //  2493 بازدید
محل اجرا: اردبیل
شهر: پارس آباد مغان

مجتمع گلخانه ای اندیمشک

  کارفرما: جهاد توسعه کران دریا  //  2462 بازدید
محل اجرا: خوزستان
شهر: اندیمشک

مجتمع گلخانه ای سگز آباد

  کارفرما: شرکت جهان کوثر و جهاد کشاورزی  //  2815 بازدید
محل اجرا: قزوین
شهر: بوئین زهرا

گلخانه مجتمع خمین

  کارفرما: شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی  //  2649 بازدید
محل اجرا: مرکزی
شهر: خمین،مجتمع گل و گیاه لیلان