گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (12)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها

گلخانه اتوماتیک فیروز آباد

  کارفرما: شرکت مهندسی پناه ساز ایران  //  2316 بازدید
محل اجرا: اردبیل
شهر: پارس آباد مغان

مجتمع گلخانه ای اندیمشک

  کارفرما: جهاد توسعه کران دریا  //  2282 بازدید
محل اجرا: خوزستان
شهر: اندیمشک

مجتمع گلخانه ای سگز آباد

  کارفرما: شرکت جهان کوثر و جهاد کشاورزی  //  2616 بازدید
محل اجرا: قزوین
شهر: بوئین زهرا

گلخانه مجتمع خمین

  کارفرما: شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی  //  2468 بازدید
محل اجرا: مرکزی
شهر: خمین،مجتمع گل و گیاه لیلان