تاریخ: 1395/12/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 388 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان

تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان

در تاریخ 1395/12/15 پروژه یرج خنک کن فلزی نیروگاه شهید مفتح همدان که از یک سال ونیم پیش تاکنون در دست بهره برداری بوده است با حضور نمایندگان محترم کارفرما ، بهره بردار و پیمانکار (بهین توسعه) تحویل موقت شد .

مشارکت شرکت توسعه سیلوها و شرکت بهین سامان سرزمین (بهین توسعه) به عنوان پیمانکار عهده دار اجرای این برج فلزی بصورت EPC بوده است.

این برج اولین برج خنک کن فلزی است که کلیه عملیات اجرایی آن اعم از طراحی ، ساخت ، نصب تجهیزات و اجرا توسط شرکت های ایرانی انجام شده است .

معاونت محترم اجرایی شرکت توسعه سیلوها و آقای مهندس حسین محرابی مدیرعامل محترم شرکت بهین سامان سرزمین بعنوان نمایندگان این مشارکت درجلسه تحویل موقت حضور داشتند .

کد: 137
نویسنده خبر: کاربر ارشد
 
تصاویر مرتبط
  • تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان
  • تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان
  • تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان
  • تحویل موقت پروژه یرج خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان