تاریخ: 1396/05/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 191 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
برنده شدن شرکت توسعه سیلوها در مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهر جدید سهند

برنده شدن شرکت توسعه سیلوها در مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهر جدید سهند

 اسناد و قیمت پیشنهادی اجرای عملیات ساختمانی تقاطع غیر همسطح شهر جدید سهند در تاریخ 31/4/96 به کارفرما ارایه گردید. پاکت های مناقصات در تاریخ 11/5/96 بازگشایی و قیمت پیشنهادی شرکت توسعه سیلوها در بین چهار شرکت در مناقصه بعنوان برنده اعلام شد. مبلغ اولیه این پروژه بالغ بر 260 میلیارد ریال می باشد.

کد: 139
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط
  • برنده شدن شرکت توسعه سیلوها در مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهر جدید سهند