تاریخ: 1396/05/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 259 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
شروع بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

شروع بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات اجرای پوسته واحد 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، فعالیت بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 نیروگاه نیز شروع و رینگ اول این برج بتن ریزی گردید.

کد: 140
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط
  • شروع بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
  • شروع بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
  • شروع بتن ریزی پوسته برج خنک کن واحد 3 در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان