معرفی شرکت

 

شرکت توسعه سیلوها در پاییز سال 1365 متولد و دوران رشد و تکامل خود را آغاز کرد . در تاریخچه تأسیس و رشد و نمو شرکت توسعه سیلوها، نخست به گامهایی می رسیم که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و رها شده توسط متخصصین خارجی قبل از انقلاب اسلامی برداشته شده است . در این مسیر سعی براین شد تا طوق وابستگی به بیگانگان را از گردن خود پاره کرده و آستین همت را بالازده و خود برای خود و دیگران بسازیم و بهره ببریم . این شرکت بصورت حرفه ای و تخصصی در اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و صنعتی همچون سیلو ، نیروگاه، کارخانه سیمان ، برج های خنک کن، سد، نفت و گاز، پتروشیمی، دودکش، پل، مراکز فرهنگی و ورزشی، ساختمانهای مرتفع و سایر پروژه های صنعتی سنگین نقش بسزایی دارد .

 زمینه اصلی امور اجرایی شرکت توسعه سیلوها، طرحهای بزرگ ساختمانی و صنعتی همچون سیلو ، نیروگاه، کارخانه سیمان ، برج های خنک کن، سد، نفت و گاز، پتروشیمی، دودکش، پل، مراکز فرهنگی و ورزشی، ساختمانهای مرتفع و سایر پروژه های صنعتی سنگین می باشد .