Enter Title

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شعار آرمانی استقلال و آزادی، حرکت و تکاپو را در رگهای آن به جریان درآورده و بسوی افقهای جدید علوم و فنون رهنمون ساخته است. بدین منظور مصادیقی را می باید در معرض گذارد تا الگویی برای خود کفایی در ریشه دار کردن اقتصاد صنعتی و جهش بسوی خود اتکایی ملی باشد. شرکت توسعه سیلوها به سهم خود پرده مهمی از این توانایی مردمی را به نمایش گذارد. این شرکت با گام نهادن در عرصه مهم تولید و اجرای سیلوهای بزرگ ذخیره غلات در سراسر ایران، رفته رفته بر توان، مهارت و تجارب علمی و فنی خود افزوده تا امروز که  یکی از طلایه داران بزرگ برای اجرای پروژه های عظیم صنعتی می باشد . 

 

شرکت توسعه سیلوها با ساخت سیلوها در داخل کشور به ظرفیت حدود 1.200.000 تن و در کشور ترکمنستان به ظرفیت180.000.تن و در کشور سوریه که در دست احداث است به ظرفیت 1.000.000 تن و همچنین عملیات عمرانی در زمینه های دیگر که مختصری بدان اشاره شد، چندین سال است که از ورود آن به عرصه پیمانهای طرح و تجهیز و ساخت ( E.P.C. ) می گذرد و در راستای خودکفایی و خود اتکایی کشور عزیزمان، اجرای برخی پروژه های خاص در سطح صنعتی و تکنولوژیک را نیز عهده دار است و در طی سالیان متمادی فعالیت خود از سال 1365 به تدریج توانسته است سرمایه های ارزنده ای از نیروی انسانی متخصص و کارآمد را در زمینه های مختلف پرورش دهد . اکنون تعداد بیشماری از کارشناسان و متخصصین و کارگران ماهر در این شرکت و در مشاغل تخصصی حساس انجام وظیفه می نمایند.

 امروز نام شرکت توسعه سیلوها در ردیف شرکت های بزرگ و معتبر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو قرارگرفته است، کمیت و کیفیت بالا و فن آوری مطلوب در ساخت سازه های عظیم بتنی ، فصلی پایدار در رشد توسعه سیلوها ست .