21
حضور مدیران و کارشناسان شرکت توسعه سیلوها در سمینار مدیریت دانش با رویکرد توسعه

 بنا به دعوت شرکت انطباق کیفیت آسیا ، مدیران و کارشناسان شرکت توسعه سیلوها درسمینار مدیریت دانش واقع در دانشگاه خاتم حضور یافتند ، در ابتدای این سمینار  جناب آقای دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگارد خیر مقدم ، سخنرانی و اهداف سمینار را برای حضار تشریح نمودند و سپس آقای دکتر جلوداری مدیریت انجمن ایران و مرکز تحقیقات صنعتی فایل پاورپوینت خودشان در خصوص مدیریت دانش برای حضار آموزش و تشریح نمودند و در پایان نماینده سازمان مدیریت دانش از کشور اتریش آقای آندریاس براندر در حوزه مدیریت دانش و هم افزایی آن در کشور ایران سخنرانی نموده و سپس جایزه و لوح تقدیر به هلدینگ بانک پاسارگاد و مدیر انجمن مدیریت ایران تقدیم کردند